Графік роботи вихователя-методиста ЗДО «Сонечко»

Саченок Інни Іванівни на 2021/2022 н. р.

Тижневе навантаження:

Вихователь-методист – 0,5 ставки (18 год.)

Вихователь – 1,08 ставки (28 год.)

ПОНЕДІЛОК (I, III)

07:00 – 13:00 – вихователь

13:00 – 13:30 – обідня перерва

13:30 – 17:00 – вихователь-методист

ВІВТОРОК ( II,IV)

08:00 – 12:00 – вихователь-методист

12:00 – 12:30 – обідня перерва

12:30 – 17:30 – вихователь

СЕРЕДА (I, III)

07:00 – 13:00 – вихователь

13:00 – 13:30 – обідня перерва

13:30 – 17:00 – вихователь-методист

ЧЕТВЕР ( II,IV)

08:00 – 12:00 – вихователь-методист

12:00 – 12:30 – обідня перерва

12:30 – 17:30 – вихователь

П’ЯТНИЦЯ (I, III)

07:00 – 13:00 – вихователь

13:00 – 13:30 – обідня перерва

13:30 – 16:30 – вихователь-методист

Консультація для педагогів

«Нові орієнтири економічної освіти на засадах сталого розвитку»

Програма «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку (ОСР)» формує у дітей екологічні, економічні і соціальні навички. Завдання курсу є створення умов для: формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних дня свідомого вибору способу власного життя; усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи; розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямку .

Основною формою педагогічної діяльності з ОСР в ЗДО обрано тематичний день. Організація тематичного дня забезпечує упровадження інтегрованого підходу в навчанні та вихованні. Мета кожного з тематичних днів полягає у формуванні у дітей розуміння необхідності постійного виконання дій і розвитку первинних навичок їх виконання. У наступні дні ці дії мають бути автоматизовані до звички вчиняти саме таким шляхом.

Пропоновані у курсі дії виконуються вдома, в дошкільному закладі, найближчому оточенні дитини і полягають у: покращенні стосунків між людьми; підтримці морального і психологічного клімату у групі; розумному споживанні енергії та води; зменшенні марних витрат сировини; зменшенні кількості відходів; зміцненні власного здоров’я, сприяють формуванню ціннісних орієнтацій.

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти передбачено формування у дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема про товари, послуги, гроші. В освітній лінії «Дитина у світі культури» у частині «Предметний світ» зазначено, що дитина 6(7) років має «уявлення про ощадливе ведення домашнього господарства, вміє ощадливо ставитися до речей, грошей. Розрізняє соціальні ролі :«покупець», «продавець», поняття: «товар», «гроші», «ощадливий», «недбайливий».

У старшому дошкільному віці доречно сформувати в дітей такі економічні знання та уявлення:

– про товари та послуги;

– про людей, які виробляють товари та надають послуги;

– про те, яким має бути товар (якісним, корисним, безпечним, відповідної ціни);

– про необхідність вдумливого підходу до вибору потрібних товарів (промислових і продовольчих);

– про правила безпечного та бережливого користування речами;

– про необхідність послуг, якими користується сім'я та дитячий садок;

– про гроші;

– про рекламу;

– про правила раціонального харчування та культуру поведінки.

Увесь процес формування економічного досвіду дошкільнят відбувається за двома напрямами.

По-перше, дитина засвоює досвід попередніх поколінь у вигляді сталих економічних законів та понять (через телебачення, гру з друзями, батьками). Сформований досвід є необхідним надбанням людини для орієнтації та участі в соціально-економічній сфері життєдіяльності.

По-друге, елементарний економічний досвід дитини формується у різних видах діяльності і є результатом її власної економічно доцільної поведінки. Це може бути спостереження за економічними процесами, виконання соціально-економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших економічних взаємозв’язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля).

Аналіз досліджень, присвячених проблемам освіти для сталого розвитку суспільства, виявив, що пріоритетними напрямами роботи визначено економічну, екологічну та соціальну сфери. Більшість програм освіти для сталого розвитку пов’язані з темами раціонального використання ресурсів, збереженням, проблемами споживання, тобто мають формувати основи культури споживання, що буде сприяти формуванню у дошкільників всіх структурних компонентів ціннісних орієнтацій.

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти передбачено формування у дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема про товари, послуги, гроші. В освітній лінії «Дитина у світі культури» у частині «Предметний світ» зазначено, що дитина 5-6 років має «уявлення про ощадливе ведення домашнього господарства, вміє ощадливо ставитися до речей, грошей. Розрізняє соціальні ролі :«покупець», «продавець», поняття: «товар», «гроші», «ощадливий», «недбайливий».

У старшому дошкільному віці доречно сформувати в дітей такі економічні знання та уявлення: про товари та послуги; про людей, які виробляють товари та надають послуги; про те, яким має бути товар (якісним, корисним, безпечним, відповідної ціни); про необхідність вдумливого підходу до вибору потрібних товарів (промислових і продовольчих); про правила безпечного та бережливого користування речами; про необхідність послуг, якими користується сім’я та дитячий садок; про гроші; про рекламу; про правила раціонального харчування та культуру поведінки.

Увесь процес виконання дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток у дошкільнят відбувається за двома напрямами.

І – дитина засвоює досвід попередніх поколінь у вигляді сталих економічних законів та понять (через телебачення, гру з друзями, батьками). Сформований досвід є необхідним надбанням людини для орієнтації та участі в соціально-економічній сфері життєдіяльності.

ІІ – елементарний економічний досвід дитини формується у різних видах діяльності і є результатом її власної економічно доцільної поведінки. Це може бути спостереження за економічними процесами, виконання соціально-економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших економічних взаємозв’язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля).

Завдання з виконання дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток у дошкільнят реалізуються за такими основними тематичними розділами: «Наші потреби», «Праця багатство народу», «Ресурси, природні ресурси, блага», «Купівля, гроші, товар», «Ми – господарі» тощо.

Таким чином, дитину слід ознайомлювати з правилами поведінки у різних ситуаціях, пов’язаних з економічними відносинами, спонукати змінювати свою діяльність залежно від зміни умов і вимог, вчити контролювати себе та узгоджувати свої дії з діями інших людей. Налагодженню контакту, по-перше, сприяє сформованість базових особистісних якостей (самостійність, працелюбність, розсудливість, відповідальність), по-друге, наявність вольових якостей (цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, ініціативність, самовладання) та по-третє, інтелектуальні здібності дитини. Для цього забезпечують психологічну та соціальну адаптацію старших дошкільників до нових умов життя, виховують такі особистісні якості дітей, що так чи інакше можуть бути пов’язані з економічною діяльністю (працьовитість, ощадливість, бережливість, раціональність; формують навички і звички, пов’язані із загальною вихованістю дітей, та, такі, що мають економічну основу (вчасно вимикати світло й економити воду, дотримувати чистоти і порядку в приміщенні, утримувати в порядку власний одяг, взуття, іграшки, книжки); розвивають творчі здібності та логічне мислення дітей

Кiлькiсть переглядiв: 1337

Коментарi